Bokslutskommuniké – 2015

Report this content

VD har ordet

2015 har varit ett händelserikt år för Stureguld Sverige AB. Vi har gjort tre strategiska förvärv i form av Mobilpengar.se, smsguld.se och guldpengar.se under året.

När jag tog över som VD i mitten av 2015 var min första uppgift att se över hur vi ska öka våra marginaler samt ytterligare stärka varumärket Stureguld. Vi fortsätter att jobba med goda relationer gentemot våra kunder.

Investeringen i Smsguld ger oss tillgång till en bredare marknad än tidigare vilket medför större volymer av guldinköp. Sammankopplingen mellan de två tjänsterna ger oss möjlighet att vara ledande på marknaden av inköp av metaller från privatpersoner 2016. Intergrering av Smsguld är färdigställd och inköpsvolymerna kan förväntas vara högre men investeringen som gjordes dämpar självklart resultat 2015 vilket siffrorna i Q3 rapporten visar tydligt. Vi lagt mycket tid och hårt arbete för att ta fram rätt strategier för vidareutveckling av våra två välinarbetade varumärken Stureguld och Smsguld.

Ökningen av guldinköp medför att vi kommer vilja öka försäljning av investeringsguld då vi ökar våra marginaler med 5-7% genom att ha lika mycket guldinköp som försäljning av investeringsguld. Detta i kontrast till att sälja grossistled där marginalerna är lägre. Vi ser en stor efterfrågan på en leverantör som har svenskmärkt investeringsguld . Detta saknas för småsparare då det enda svenska bolaget som tillverkar investeringsguld gör det i minst 5-kilos tackor. Möjligheterna finns att genom samarbete etablera oss som en tillförlitlig leverantör inom den sektorn utan att dra på oss någon risk eller större kostnad. Detta kommer medföra att vårt varumärke växer än mer inom metallbranschen.

Som sammanfattning innebar 2015 mycket omstrukturering och investeringar i bolaget men redan i Q4 visar vi ett nollresultat. Målsättning kvarstår att i Q1 2016 visa positiva siffror och ser fram emot ett nytt år och nya förutsättningar.

// Johan Nilsson VD

Översikt

Finansiell översikt året 2015

Totala intäkter uppgick till 52 MSEK (23)
Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK (-1,3)
Periodens resultat uppgick till -1,4 MSEK (-1,5)
Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02)

Antalet aktier

Bolaget har per 2015-12-31, 103 000 000 aktier

Kommande rapporter

Kvartal ett 2016 - 15 april
Halvår ett 2016 – 15 juli             

Insynspersoner

Johan Nilsson
Hans Orre
Anna Jansson
Thomas Jansson
Marcus Wernersson

Ägare över 10 %

New Equity Venture Int AB

Dokument & länkar