Delårsrapport 3 – 2016

Report this content

 VD har ordet

Kvartal tre har varit en spännande period för GoldX International AB. Fokus har varit att öka våra guldinköp från privatpersoner samt förbättra våra inköpsmarginaler vilket vi har lyckats med. Vi har utvärderat vår marknadsföringsplan för våra varumärken Stureguld.se, Smsguld.se och Guldpengar.se. Vi kan konstatera att annonseringen har gett positivt resultat i form av fler guldinköp och att vi når ut till en bredare kundkrets. Vi kommer att fortsätta med nuvarande marknadsföringsplan där vi annonserar oss genom lokala nyhetsplattformar, Google och bloggar. Kombinationen gör att vi når ut till fler målgrupper i större utsträckning än tidigare. Annonseringen tillför givetvis högre kostnader för Bolaget men i längre utsträckning kommer den att vara en viktig faktor för Bolagets tillväxt. Målet är att vi ska fortsätta växa och ta större marknadsandelar för att kunna bli ledande aktör på marknaden. Försäljningen av investeringsmetaller har inte kommit igång som väntat. Det kommer att ta längre tid att etablera sig bland de större aktörerna på den marknaden än vår tidigare förhoppning. Jag vill förtydliga att Bolagets fokus ligger på handel med skrotguld i form av inköp från privatpersoner vilket är vår huvudsakliga affärsverksamhet och där vi växer sedan jag tillträdde som VD.

Finansiella höjdpunkter

Verksamhetens rörelseresultat EBITDA visar en vinst på 0,4 MSEK (-0,8 MSEK). Vi ökade våra guldinköp med 65 procent gentemot föregående period 2015 och förbättrade vår inköpsmarginal från 16 procent till 19 procent. Det visar tydligt att vi är på väg åt rätt håll och mitt huvudsakliga mål i en längre utsträckning är fortfarande att få GoldX till ett vinstdrivande Bolag på alla nivåer.

Framåtblick

Fortsatt fokus för kvartal fyra kommer vara på inköp samt att fortsätta visa vinst innan avskrivningar. Arbetet kring att stärka våra varumärken Stureguld.se, Smsguld.se och Guldpengar.se kommer att fortlöpa genom annonsering. Målet är fortsätta växa och ta större marknadsandelar och nå ut till fler målgrupper.

Vi kommer att fortsätta fokusera på nuvarande affärsverksamhet mot privatpersoner men som tidigare meddelat utesluter vi inte att även arbeta mot företag i framtiden. Min förhoppning för framtiden är att kunna bredda GoldX verksamhet och göra inköp av andra metaller.

Vi hoppas på att öka försäljningen av investeringsmetaller genom våra webbplattformar Goldx.se och Stureauktion.se. Marknadsföring i större utsträckning kommer behövas för att etablera sig på marknaden och det är något vi tittar på inför år 2017.

Jag vill passa på att förtydliga att vi inte kommer att släppa månadsrapporter i samband med delårsrapporter.

På återhörande,

Christian Kronegård                        

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finansiell översikt

Finansiell översikt delår 2016-09-30

Totala intäkter uppgick till 16,6 MSEK (47,3)

Rörelseresultat; EBITDA uppgick till 1,2 MSEK (-0,6)

Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -0,1 MSEK (-1,3)

Periodens resultat uppgick till -0,2 MSEK (-1,4)

Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,02 )

Finansiell översikt kvartal tre 2016

Totala intäkter uppgick till 5,4 MSEK (15,3)

Rörelseresultat; EBITDA uppgick till 0,4 MSEK (-0,8)

Rörelseresultatet, EBIT uppgick till 0,0 MSEK (-1,0)

Periodens resultat uppgick till 0,0 MSEK (-1,0)

Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,01)

Antalet aktier

Bolaget har per 2016-09-30, 132 428 570 aktier

Kommande rapport

Bokslutskommuniké 2016 – 2017-01-27

Dokument & länkar