Dotterbolag genomför förvärv och nyemission

Report this content

Bolagsförvärv:

Sturegulds dotterbolag Mobilåtervinning i Sverige AB har per idag 2015-12-01 genomfört ett förvärv av 76,4 % av bolagets största konkurrent Pantaluren AB. Köpeskilling (för de 76,4 %) var 3 208 800 SEK. Betalning utgörs av 106 960 (vilket motsvarar 12,98 % av Mobilåtervinning) nyemitterade aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB á 30 SEK per styck (apportemission).

Säljare är Aggregate Media och Ted Hagen.  

Pantaluren omsatte 2014 cirka 2 MSEK med negativt rörelseresultat på 0,4 MSEK. Under fösta halvåret 2015 omsatte Pantaluren AB cirka 1,1 MSEK med ett rörelseresultat på – 0,2 MSEK. Eget kapital är per 2015-09-30 1,1 MSEK. I Bolaget finns en underliggande tillgång om mediautrymme om cirka 3,6 MSEK genom Aggregate Media.

Förvärvet och tillträde av aktierna är villkorat att Mobilåtervinnings revisor godkänner apportemissionen samt att Bolaget är godkänt för notering på lämplig marknadsplats senast 31 mars 2016.

Nyemission i Mobilåtervinning:

I samband med förvärvet genomförde Mobilåtervinning en kontant nyemission. Nyemissionen tillförde Bolaget 999 990 SEK fördelat på 33 333 stycken aktier till priset 30 SEK.

I och med genomförd nyemission har Mobilåtervinning 716 666 SEK i aktiekapital fördelat på 716 666 stycken aktier. Stureguld äger idag 495 000 aktier vilket motsvara 69 % av kapital och röster.

Efter att genomfört förvärv av Pantaluren AB (som beskrivs ovan) registrerats hos Bolagsverket(beräknat till kvartal ett 2016) kommer Mobilåtervinnig ha ett aktiekapital 823 626 SEK fördelat på 823 626 stycken aktier.

Utdelning av dotterbolag Mobilåtervinning i Sverige AB:

Stureguld Sverige AB har på Bolagsstämman 2015-10-27 beslutat att dela ut hela innehavet (495 000 aktier) i Mobilåtervinnig i Sverige AB till Bolagets aktieägare. Datum för utdelning och avstämningsdag kommer presenteras inom kort.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Tel: 08-720 06 10

Kontakt@stureguld.se

www.stureguld.se

Taggar:

Dokument & länkar