Dotterbolag genomför resterade del av Pantaluren AB

Report this content

Bolagsförvärv:
Sturegulds dotterbolag Mobilåtervinning i Sverige AB har per idag 2015-12-04 förvärvat resterande 23,6 % av Pantaluren AB och har därmed förvärvat samtliga aktier i Bolaget. Köpeskilling (för de 23,6 %) var 991 200 SEK. Betalning utgörs av 33 040 nyemitterade aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB á 30 SEK per styck (apportemission).

Pantaluren omsatte 2014 cirka 2 MSEK med negativt rörelseresultat på 0,4 MSEK. Under fösta halvåret 2015 omsatte Pantaluren AB cirka 1,1 MSEK med ett rörelseresultat på – 0,2 MSEK. Eget kapital är per 2015-09-30 1,1 MSEK. I Bolaget finns en underliggande tillgång om mediautrymme om cirka 3,6 MSEK genom Aggregate Media.Förvärvet och tillträde av aktierna är villkorat att Mobilåtervinnings revisor godkänner apportemissionen samt att Bolaget är godkänt för notering på lämplig marknadsplats senast 31 mars 2016.

Innan förvärvat har Bolaget ett aktiekapital om 716 666 SEK fördelat på 716 666 stycken aktier. Om villkoren för förvärvet uppfylls kommer Mobilåtervinning ha 856 666 i aktier med ett aktiekapital om 856 666 SEK. De nya aktierna kommer motsvara 16,34 % av röster och kapital.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:
Tel: 08-720 06 10

Kontakt@stureguld.se
www.stureguld.se

Dokument & länkar