Dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige ABs emission registrerad

Report this content

Mobilåtervinning i Sverige ABs nyemission är per idag 2015-11-23 registrerad hos Bolagsverket.

Efter registrering har Bolaget 683 333 stycken aktier fördelat på ett aktiekapital om 683 333 SEK.

Stureguld äger 72,5 % av Mobilåtervinning som i senaste emissionen värderades till 10,2 MSEK.

Johan Nilsson

VD

08-720 06 10

Kontakt@stureguld.se

www.stureguld.se

Taggar:

Dokument & länkar