Flytt av rapportdatum

Stockholm 2016-04-04

Stureguld Sverige AB kommer att publicera rapporten för de tre första månaderna 2016, 2016-04-06. Tidigare kommunicerat datum, 2016-04-15.

Nästkommande rapporter kommer att publiceras
2016-07-15 Delårsrapport två
2016-10-17 Delårsrapport tre
2017-01-27 Bokslutskommunikè

Christian Kronegård
VD
08-720 06 10
Kontakt@stureguld.se
www.stureguld.se

Dokument & länkar