Företrädesemission i Precisionsmetall Group AB registrerad hos Bolagsverket

Report this content

Stockholm 2018-11-13

Bolagsverket har nu registrerat den företrädesemission som beslutades på den extra bolagsstämman 2018-02-13. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stock Market är 16 november 2018 och stoppdag är 20 november 2018. De nyemitterade aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 22 november 2018.

Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Precisionsmetall Group AB till 264 857 140 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 059 428 kr.

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar