Företrädesemission i Precisionsmetall Group AB registrerad hos Bolagsverket

Report this content

Bolagsverket har nu registrerat den företrädesemission som beslutades av styrelsen i Precisionsmetall Group AB med stöd av bemyndigandet från årsstämman 19 april 2018. Sista dag för handel med BTA är 9 maj 2019 och stoppdag är satt till den 13 maj 2019. De nyemitterade aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 15 maj 2019.

För mer information kontakta:

VD - Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar