Första teckningsdag i fullt garanterad företrädesemission

Stockholm 2016-06-13

Idag 13 juni är första teckningsdag i företrädesemissionen i GoldX International AB. Företrädesemissionen är fullt garanterad och teckningsperioden är mellan 13 – 28 juni. Memorandum finns tillgängligt på Aktietorgets hemsida och på www.goldx.se .

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

08-720 06 10

info@goldx.se

www.goldx.se

Dokument & länkar