Första teckningsdag i fullt garanterad företrädesemission

Stockholm 2018-02-22

Idag 22 februari är första teckningsdag i företrädesemissionen i Precisionsmetall Group AB. Företrädesemissionen är säkerställd till hela beloppet genom teckningsförbindelser och garantiåtagande. Teckningsperioden är mellan 22 februari - 8 mars. Memorandum finns tillgängligt på www.aktietorget.se, bolagets hemsida www.precisionsmetall.se och på emissionsintitutets hemsida www.partnerfk.com.

//

För mer information kontakta:
VD- Christian Kronegård
Tel: 08-38 58 88
Email: Info@precisionsmetall.se


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG

Dokument & länkar