Första teckningsdag i Precisionsmetalls företrädesemission

Report this content

Stockholm 2019-03-27

Idag 27 mars är första teckningsdag i företrädesemissionen i Precisionsmetall Group AB. Teckningsperioden är mellan 27 mars - 10 april. Memorandum och teaser finns tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com och på bolagets hemsida www.precisionsmetall.se

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar