Förvärvar smsguld.se samt guldpengar.se

Report this content

Stureguld AB har tecknat ett avtal med 24Money Payments AB om att förvärva verksamheterna smsguld.se samt guldpengar.se.

Genom avtalet kommer Stureguld att förstärka sin position på marknaden betydligt.

Stureguld förvärvar verksamheterna för en köpeskilling om 4 420 tkr. Betalning av köpeskillingen sker genom att köparen betalar med nyemitterade aktier i Stureguld. Antalet aktier uppgår till 17 000 000 med en teckningskurs om 0,26 kronor.

Avtalet är villkorat av att Stureguld får ett godkännande av en kommande extra bolagsstämma. Styrelsen beräknat att kallelse till den extra bolagsstämman kommer att ske inom innevarande vecka.

För mer information kontakta

Johan Nilsson, VD

08-7200610

kontakt@stureguld.se

Dokument & länkar