Framskjutande av publiceringsdatum för bokslutskommuniké tlll 2018-02-13

2018-02-05

Bolaget har beslutat att senarelägga bokslutskommunikén ytterligare för 2017. Nytt datum för utgivandet av bokslutskommunikén är satt till den 13 februari 2018. Anledningen till framskjutandet är att bolaget inte har mottagit Skatteverkets obligatoriska interna omprövning av sitt tidigare lämnade beslut om upptaxering och skattetillägg. Omprövningsbeslutet beräknas lämnas till bolaget inom kort. Om beslutet kvarstår kommer prövning av beslutet hänskjutas till förvaltningsrätten.

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG AB.

Dokument & länkar