GoldX företrädesemission övertecknad

GoldX International AB har avslutat företrädesemission för Bolagets befintliga aktieägare som godkändes av årsstämman den 17 maj 2016. Teckningstiden löpte under perioden 13 - 28 juni 2016. Totalt tecknades det aktier för 6 234 666 SEK. Emissionen blev övertecknad och tecknades totalt till 105,9 %.

Fullt tecknad emission ger 5 885 714 SEK.

Stockholm 2016-06-30

GoldX står inför en spännande tid, med uppgående guldpriser och ett fortsatt hårt arbete med varumärkena Stureguld.se, Smsguld.se och Guldpengar.se. Motivet med emissionen är att fortsätta arbetet med marknadsföring och fortsätta ta fler marknadsandelar. Vi ser en positiv utveckling i form av mer inköp av skrotmetaller, främst från privatpersoner. Bolaget kommer också inom kort att lansera en ny plattform för handel med investeringsmetaller.

Det slutliga resultatet visar att aktier motsvarande totalt 5 081 913 SEK tecknades med företräde, motsvarande 86 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om motsvarande 1 152 753 SEK. Nyemissionen tecknades därmed till 105,9 procent.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkoren i memorandumet. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 30 juni 2016. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Aktietorget fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske i mitten av juli 2016.

Genom emissionen ökar aktiekapitalet i GoldX International AB med 294 285,71SEK genom emission av 29 428 570 aktier. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 324 285,71 SEK fördelat på 132 428 570 aktier.

Garantikostnader och emissionskostnader skall uppgå till max 600 000 SEK.

För mer information kontakta:
VD- Christian Kronegård
Tel: 08-720 06 10
Info@goldx.se
www.goldx.se


Dokument & länkar