GoldX genomför inkråmsförvärv av F & S Jewellery AB

Stockholm 2017-02-14

GoldX International AB och F & S Jewelley AB har nu ingått avtal om inkråmsförvärv av verksamheten, varumärken, företagsnamnen, domännamnen, IT-plattformar, kundregister och tillhörande inventarier.

Köpeskillingen för förvärvet är 500.000 SEK och betalas kontant. GoldX kommer hyra butikslokalen på Odengatan 37 i Stockholm i andrahand och föreningen har godtagit andrahandsuthyrningen och det beslutet kommer prövas årligen.

F & S Jewellery AB har ett stort kundklientel och är en av de ledande inköparna av ädelmetaller i Stockholmsregionen. Bolaget hade en omsättning 2014 på 36 MSEK och under 2015 46 MSEK med svagt positivt resultat om 0,5 MSEK för 2014 och negativt om 1,4 MSEK 2015.

“Vi ser fram emot att välkomna F & S Jewellery till vår verksamhet. Inkråmsförvärvet förstärker vår samling av varumärken och kommer tillföra värde till GoldX och våra aktieägare. Vi ser verkligen fram emot fortsättningen av 2017.”

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@goldx.se


Denna information är sådan information som GoldX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2017.

GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.se, Smsguld.se och Guldpengar.se.

Dokument & länkar