GoldX International AB förhandlar om förvärv av stålbolag

Stockholm 2017-01-25

GoldX har som tidigare kommunicerat letat efter förvärv för utöka Bolagets affärsområden inom metallindustrin. GoldX har nu inlett sluförhandlingar om att förvärva ett Bolag inom specialstål. Bolaget har de senaste åren redovisat en årlig omsättning på omkring 20 MSEK med positiva resultat om mellan 100 000 - 2 000 000 SEK (senaste tre åren). Bolaget har ett eget kapital om cirka 8 200 000 SEK och är skuldfritt. Bolaget har åtta medarbetare och har sitt säte i Stockholm.

GoldX ligger nu i slutförhandling om att förvärva samtliga aktier i Bolaget. Priset för samtliga aktier beräknas vara omkring 4 000 000 - 5 000 000 SEK baserat på Bolagets utveckling senaste perioden. Betalning kommer att ske kontant. Bolagets huvudägare (NEVI) ställer sig positiva till förvärvet och kommer vara behjälpliga för framtida finansiering vid behov.   

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@goldx.se

Denna information är sådan information som GoldX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2017.


GoldX International AB
GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.seSmsguld.se och Guldpengar.se.

Dokument & länkar