GoldX International AB förvärvar Precisionsstål i Stockholm AB

Report this content

2017-04-21

Som tidigare kommunicerat genom pressmeddelande 2017-01-25 har GoldX per idag slutfört och ingått avtal om att förvärva Precisionsstål i Stockholm AB (556096-9940). Bolaget bedriver verksamhet inom stål och metaller. Affärsidén är att vara en av de främsta inom specialstål och metaller enligt gällande Europanormer. Bolaget ska med korta leveranstider tillmötesgå kundernas önskemål avseende prestanda och materialegenskaper för precisions-kapade metaller.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 4,5 MSEK och betalas kontant. Köpeskillingen baseras på ett justerat eget kapital om 8 MSEK vid tillträdesdagen. Tillträdesdagen är beräknad till 8 maj 2017. Omsättningen för bolaget 2016 uppgick till 18,7 MSEK med ett svagt positivt resultat. Köpet kommer finansieras genom likvida medel och lån.

Målsättningen med Precisionsstål är att bibehålla affärsinriktningen men intensifiera marknadsarbetet. Ny styrelse kommer att utses av GoldX. Nuvarande ledande befattningshavare kommer att arbeta kvar inom Bolaget som säljare i en övergångsperiod om ett år och därmed bidra med kunskapsöverföring om Bolagets dagliga verksamhet.  

Förvärvet innebär att GoldX expanderar till en annan del utav metallmarknaden och därmed breddar sin verksamhet. Nu ser vi med stor förväntan på framtiden och välkomnar Precisionsstål i Stockholm AB till koncernen.

//

För mer information kontakta:
VD- Christian Kronegård
Tel: 08-720 06 10
Email: Info@goldx.se


Denna information är sådan information som GoldX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017.


GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.seSmsguld.seFsguld.se och Guldpengar.se.

Dokument & länkar