GoldX International AB ligger i förhandling om förvärv

Stockholm 2016-12-07

GoldX International AB kan idag meddela att Bolaget ligger i förhandling om att förvärva ytterligare ett varumärke med befintlig butik i Stockholms innerstad. Varumärket är F & S Jewellery och har idag ett stort kundklientel samt är en av de ledande inköparna av ädla metaller i Stockholmsregionen. Köpeskillingen beräknas vara mellan 4.000.000 - 4.500.000 SEK och kommer att betalas kontant. Bolagen är sedan idag muntligen överens om de stora delarna i avtalet och GoldX har som mål att ingå avtal under december månad. GoldX kommer genomföra en inkråmstransaktion vilket betyder att GoldX köper varumärket, webbsida och lokal. F & S Jewellery hade en omsättning 2014 på 36 MSEK och under 2015 46 MSEK med svagt positivt resultat om 0,5 MSEK för 2014 och negativt om 1,4 MSEK 2015.

På återhörande,

För mer information kontakta:
VD- Christian Kronegård
Tel: 08-720 06 10
Email: Info@goldx.se

Dokument & länkar