GoldX lanserar ny plattform för investeringsmetaller i dotterbolaget StureG AB

GoldX International ABs dotterbolag StureG AB lanserar ny plattform för investeringsmetaller under juli månad.

Efterfrågan av inköp av ädla investeringsmetaller ökar stadigt i takt med en kraftig ökning på guldpriset under 2016. Vi kommer med vår nya plattform att kunna ta ytterligare steg framåt och etablera oss starkare på marknaden inom försäljning av investeringsmetaller. Plattformen kommer att ligga under www.goldx.se och lanseras under juli månad.

Det känns otroligt kul att komma igång med detta projekt och få lansera det i vårt dotterbolag StureG. Plattformen möjliggör för ökade försäljningar av investeringsmetaller och  på så sätt kommer vi kunna konkurrera med större aktörer inom branschen.

För mer information kontakta:
VD- Christian Kronegård
Tel: 08-720  06 10
Email: Info@goldx.se

GoldX International AB
GoldX har som affärside att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken www.stureguld.se , www.smsguld.se , www.guldpengar.se  .

Dokument & länkar