GoldX slutför och tillträder förvärvet av Precisionsstål i Stockholm AB

Stockholm 2017-05-08

Idag har GoldX International AB tillträtt och betalat slutlikvid för Precisionsstål i Stockholm AB. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 4,5 MSEK med ett justerat eget kapital om 8 MSEK. Precisionsstål har senaste åren omsatt omkring 20 MSEK med positiva rörelseresultat över de senaste fem (5) åren på mellan 1,8 MSEK - 0,3 MSEK.   

Bolaget har i dagsläget åtta (8) st medarbetare och har sitt säte i Stockholms kommun. Bolaget levererar precisionskapade och specialvärmebehandlade metaller till kunder inom Sverige och Europa. Affärsidén är att vara en av de främsta inom specialstål och metaller enligt gällande Europanormer. Målsättningen med bolaget är att bibehålla befintlig verksamhet och intensifiera marknadsarbetet för att skapa tillväxt. Tidigare ägare kommer att arbeta kvar minst ett år för överlämning och kommer att anställas som säljare inom bolaget.

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@goldx.se


Denna information är sådan information som GoldX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017.


GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.se, Smsguld.se, Fsguld.se, Guldpengar.se och sitt dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB.

Dokument & länkar