Halvårsrapport - 2015

Report this content

FINANSIELL ÖVERSIKT HALVÅR ETT 2015

Totala intäkter uppgick till 31,8 MSEK (10,6)
Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (-1,6)
Periodens resultat uppgick till -0,3 MSEK (-1,7)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,02)

Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld Sverige AB avger härmed följande rapport för perioden

2015-01-01 - 2015-06-30


VD har ordet

Under det första halvåret har vi ökat vår omsättning markant och ligger nu på en förutspådd årsomsättning om 60 MSEK.

Marknaden i Sverige har under första halvåret varit stabil. Vår ökade marknadsandel har gjort oss till den största aktören på privatmarknaden för skrotguld i Sverige.

Försäljningen av investeringstackor har ökat starkt och vi har som målsättning att ha den ligga på en fortsatt hög nivå.

Vi har under andra kvartalet tagit investeringar för att öka omsättningen och vi ämnar även i fortsättningen att arbeta för att plocka marknadsandelar.

Priserna på guld har vikt ned för att hitta en ny lägre stabil nivå. Detta har också bidragit till minskad bruttomarginal då vårt inköpspris till kund är svårare att sänka än att höja, samt att vi under en ett prisfall tappar bruttomarginal på det guld vi har i lager.

Vi inte nöjda med vårt resultat hittills i år, utan har som målsättning att vända detta till ett positivt resultat för helåret.

Vi letar fortsatt efter förvärv inom samma eller liknande affärsområden.

Implementeringen av MobilPengar har flutit på bra. Bolagets omsättning har inte ännu påverkats av detta.

Avgående Verkställande direktör

Marcus Wernersson

Översikt


FINANSIELL ÖVERSIKT HALVÅR ETT 2015

Totala intäkter uppgick till 31,8 MSEK (10,6)
Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (-1,6)
Periodens resultat uppgick till -0,3 MSEK (-1,7)  
Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,02)


ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2015-06-30, 86 000 000 aktier


KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport 3 2015          2015-10-16
Bokslutskommuniké  2015     2016-01-29

 
 INSYNSPERSONER

Johan Nilsson
Hans Orre
Marcus Wernersson
Thomas Jansson
Anna Jansson


ÄGARE ÖVER 10 %

New Equity Venture Int AB

Taggar:

Dokument & länkar