Hovrätten beviljar motparten prövningstillstånd i tvistemålet med säljarna av Precisionsstål i Stockholm

Report this content

Precisionsmetall Group AB som tidigare vunnit framgång i alla sina yrkanden i tingsrätten har idag meddelats beslut om att ärendet kommer att prövas i hovrätten. Datum för huvudförhandling är ej satt ännu.

För mer information kontakta:

VD - Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019.

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar