Huvudförhandling i kammarrätten

Report this content

Stockholm 2019-03-29

Bolaget har meddelats att huvudförhandling i kammarrätten kommer att hållas den 2 maj avseende målet om upptaxering och skattetillägg för delar av verksamhetsåret 2015.

För mer information kontakta:

VD - Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG AB.

Dokument & länkar