Johan Nilsson avgår som VD för Stureguld Sverige AB.

Report this content

Stockholm 2016-03-02

I samråd med styrelsen har Johan Nilsson valt att lämna posten som VD för Stureguld Sverige AB. Överenskommelsen innebär att han kommer sitta kvar i styrelsen och även finnas bredvid nytillträdd VD under en övergångsperiod.

Styrelsen har beslutat att Christian Kronegård kommer ta över posten som VD och han tillträder officiellt som VD den 11 mars 2016 för Stureguld Sverige AB.

Den ny tillträdande VD Christian Kronegård kommer att presenteras i ett separat pressmeddelande tillträdesdagen den 11 mars.

Johan Nilsson

”Jag har suttit som VD sedan våren 2015, under den tiden har jag utvecklat Stureguld Sverige AB starkt framåt med många positiva förändringar och skapat synergier i de förvärv vi har gjort under året. Jag har varit med i bolaget sedan det grundades och känner för nya utmaningar. När jag tog över som VD stod Stureguld Sverige AB aktie i 0,15 SEK, idag står aktien i 0,25 SEK, samt att vi delat ut Mobilåtervinning Sverige AB till samtliga aktieägare. En period jag som VD är nöjd över, idag har Stureguld en stabilare grund än tidigare och du önskar den nya VD all lycka i fortsätt arbete.

Jag lämnar Stureguld för Tourn International där jag hjälpt till som konsult att strategisk bygga en stark säljorganisation i Sverige. Tourn International går in i en stor expensionfas där jag får möjlighet att vara del av starten på ett bolag som jag ser pontential till att bli ett stort internationellt bolag i framtiden. Därav kommer jag gå över till en heltidstjänst på Tourn International.

Min sista rapport som VD för Stureguld Sverige AB kommer vara månadsrapporten den 10 mars för att sedan successivt lämna över och finnas tillhands för Christian Kronegård.

Jag tackar styrelsen och aktieägarna för förtroendet jag har haft och de fria tyglar jag fått för att förbättra verksamheten”

Johan Nilsson
VD
08-720 06 10
Kontakt@stureguld.se
www.stureguld.se

Dokument & länkar