Kommuniké från årsstämma

Report this content

Idag höll Stureguld Sverige AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

-          Stämman fastställde resultat och balansräkning.

Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag.

För verksamhetsåret 2015 ska ingen utdelning ske.

-          Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

-          Stämman beslutade enligt styrelsens förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande, omval av Hans Orre och Stefan Vilhelmsson samt nyval av Christian Kronegård och Robin Vestersten. Hans Orre föreslås fortsätta som ordförande.

-          Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att fortsätta med Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Berit Holmgren och medrevisor Elena Entina.

-          Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2016. Detta avser ledamöter som ej är anställda i Bolaget.

Ersättningsprinciper till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

-          Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

-          Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma genomföra en eller flera nyemissioner om upp till max 30 000 000 nya aktier med aktieägares företrädesrätt.

Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant.

-          Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ändrad bolagsordning i form av namnändring till: GoldX International AB (publ).

//

Kontakt(at)stureguld.se

www.Stureguld.se

Dokument & länkar