Kommunikè från extra bolagsstämma i GoldX International AB

Report this content

Stockholm 2017-08-10

Idag höll GoldX International AB extra bolagsstämma som beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag.

- Stämman godkände styrelsens förslag om ändrad bolagsordning i form av namnbyte till Metall Invest Group AB.

// Styrelsen

För mer information kontakta bolaget på:

VD, Christian Kronegård
Telefon: 08-720 06 10
E-post: info@goldx.se


Denna information är sådan information som GoldX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2017. 

GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.se, Smsguld.se, Fsguld.se, Guldpengar.se och sitt dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB.

Dokument & länkar