Kommuniké från extra bolagsstämma i Stureguld Sverige AB

Report this content

Stureguld Sverige AB har per den 27 oktober 2015 hållit extra bolagsstämma.

Följande beslut fattades vid stämman:

-          att genomföra inköp av rörelsen smsguld.se samt guldpengar.se

-          att dela ut dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige AB

Lars Bramelid reserverade sig mot besluten.                                                                                                                                           

För mer information kontakta

Johan Nilsson, VD

08-7200610

kontakt@stureguld.se

Dokument & länkar