Korrigering angående företrädesemissions datum.

Erhållningsdag:                              7 juni 2016 sista handelsdag inklusive teckningsrätt

                                                                                       8 juni 2016 första handelsdag exklusive teckningsrätt

Avstämningsdag:                                                        9 juni 2016

För mer information kontakta:

VD - Christian Kronegård

info@goldx.se

08-720 06 10

Dokument & länkar