Kvartalsrapport tre 2018

Report this content

Årets tredje kvartal har nu passerats och fortsatt fokus har legat på utveckling av koncernen. De rekryteringar och effektiviseringar som gjordes i Precisionsstål under första halvåret har redan börjat ge positiv effekt i form av att vi märker ett ökat intresse för vårt erbjudande både vad avser nya och befintliga kunder. Detta är givetvis något vi ska försöka kapitalisera på och bygga vidare på i syfte att uppnå långsiktig lönsamhet och tillväxt. Genom att bolaget under första halvåret ISO-certifierade sig inom kvalite- och miljö, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 har det ställts högre krav på varje enskild medarbetare vilket har bidragit positivt till utvecklingen. Strävan efter att hela tiden bli bättre gagnar såväl bolaget och dess medarbetare.

Finansiellt

Koncernens nettoomsättning uppgick till 7 MSEK (9,8 MSEK). Resultatet uppgick till -1,4 MSEK (1 MSEK). Minskningen av omsättningen och det negativa resultatet beror till stor del av en kreditering på 1,4 MSEK.  

Under den gångna perioden har också bolagets överklagan avseende upptaxering och skattetillägg för delar av verksamhetsåret 2015 avslagits av Förvaltningsrätten i Stockholm. Bolaget granskar nu domen noggrant och ett troligt beslut om överklaga domen till Kammarrätten i Stockholm är att vänta.  Nyemissionen som belsutades på den extra bolagsstämman 2018-02-13 ligger fortfarande under registrering hos Bolagsverket. Emissionen ska totalt inbringa 10 594 285,60 SEK och totalt har det betalats in 8 108 580,24 SEK. Bolaget har mottagit en tidsplan från de tecknare som inte ännu har betalat in fullständig likvid. Enligt tidsplan ska emissionen vara fullt betald senast 2018-11-30 och inbetalningar kommer fortsatt göras löpande.

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård
Email: Info@precisionsmetall.se

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar