Lägesuppdatering avseende inkråmsförvärv av F & S Jewellery AB

Stockholm 2017-01-09

GoldX International AB och F & S Jewellery AB är idag muntligen överens om inkråmsförvärvet av varumärken, företagsnamnen, domännamnen, IT-plattformar, kundregister och tillhörande inventarier.

Köpeskillingen har reviderats till 500.000 SEK för förvärvet. GoldX kommer att hyra butikslokalen i andra hand istället för att köpa förstahandshyresavtalet. Nytt hyresavtal beräknas skrivas mellan förening och ägare till förstahandshyresavtalet under 27 januari 2017. Därefter skall det skrivas ett andrahandshyresavtal mellan GoldX och hyresvärd med en löptid på 3 år. Affären beräknas vara genomförd under februari månad. Avtal kommer att skrivas så fort andrahandshyresavtalet är upprättat och godkänt från båda parter och hyresförening.

På återhörande,

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@goldx.se


Denna information är sådan information som GoldX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2017


GoldX International AB
GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.seSmsguld.se och Guldpengar.se.


Dokument & länkar