Månadsrapport april 2016

Report this content

Under april månad omsatte Stureguld Sverige AB 2,5 MSEK. Fokus har legat på att marknadsföra oss bredare genom fler kanaler för att öka inköp av ädla metaller från privatpersoner samt att öka försäljningen av investeringsmetaller. Efter att ha arbetat i nästan två månader som VD för Stureguld Sverige AB ser jag redan en positiv utveckling för bolaget genom våra nya marknadsföringskanaler. Utöver  annonsering genom Google Adwords, marknadsför vi Stureguld i Dagens Nyheter vilket har visat en positiv utveckling genom fler inköp av metaller i vår butik samt genom vår webbsida.

Strategin med Smsguld är att försöka nå ut till en bredare kundkrets i form av nationell radio som påbörjades i slutet av april. Vi annonserar genom Bauer Media Group och hörs på radiokanalen NRJ. Utöver radioreklam marknadsför vi oss genom Google Adwords samt bloggar.

Vi ser en fortsatt ökning på omsättningen under mars och april jämfört med föregående månader, främst januari 0,9 MSEK och februari 1,4 MSEK vilket bevisar att vi faktiskt ökar våra inköp och försäljningar av ädla metaller. Vårt mål kvarstår att främst fokusera på lönsamhet och att få Stureguld Sverige AB till ett vinstdrivande bolag och i takt med ökad tillväxt fokusera mer på omsättningen efter kvartal tre.

På återhörande,

Christian Kronegård

VD

Kontakt@stureguld.se

www.stureguld.se

Dokument & länkar