Månadsrapport april 2017

Report this content

Stockholm 2017-05-05

Bolaget omsatte 2,5 MSEK under april månad (2,5 MSEK) och visade ett positivt resultat EBITDA om 0,2 MSEK (0 MSEK).

April har varit en händelserik månad för GoldX, Bolaget förvärvade Precisionsstål i Stockholm AB och tillträder bolaget den 8 maj 2017. Vi har under en längre tid letat efter etablerade bolag inom segmentet industristål och att vi nu har förvärvat Precisionsstål känns otroligt glädjande.

Tillsammans med Bolagets befintliga verksamhet med handel om ädla metaller breddar vi GoldX portfölj med varumärken och handel med fler metaller. Målsättningen med Precisionsstål är att bibehålla befintlig affärsverksamhet men att intensifiera marknadsarbetet för att skapa tillväxt.  

Vi ser positivt på framtiden för GoldX International AB och vi välkomnar Precisionsstål i Stockholm AB till koncernen. Vidare är det glädjande att vi är ett vinstdrivande Bolag.

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@goldx.se


Denna information är sådan information som GoldX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2017.


GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.se, Smsguld.se, Fsguld.se och Guldpengar.se.

Dokument & länkar