Månadsrapport april 2018

Report this content

Stockholm 2018-05-08

Under april uppgick omsättningen för koncernen till 3,6 MSEK (2,5 MSEK) med ett positivt rörelseresultat EBITDA 0,5 MSEK (0,2 MSEK) och EBIT 0,4 MSEK (0,1 MSEK).

//

För mer information kontakta:
VD- Christian Kronegård
Tel: 08-38 58 88
Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 08 maj 2018.

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.