Månadsrapport februari 2018

Report this content

Stockholm 2018-03-19

Under februari uppgick omsättningen till 3 MSEK (1,9 MSEK) med ett positivt rörelseresultat EBITDA 0,2 MSEK (0,1 MSEK) och EBIT 0,1 MSEK (0 MSEK).

Vi fortsätter att fokusera på utveckling av koncernen med fokus på tillväxt och lönsamhet. Vi befinner oss i ett bra marknadsläge och vi kommer fortsättningsvis arbeta hårt för att fortsätta att växa och ta större marknadsandelar.

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

 Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2018.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar