Månadsrapport februari 2019

Report this content

Stockholm 2019-03-18

Under februari uppgick nettoomsättningen för koncernen till 3,5 MSEK (3 MSEK) med ett rörelseresultat EBITDA 0,1 MSEK (0,2 MSEK) och EBIT -0,1 MSEK (0,1 MSEK).

Som tidigare kommunicerats vann bolaget full framgång i sin talan mot säljarna av Precisionsstål i Stockholm AB när Tingsrätten i Stockholm prövade målet. Säljarna har nu överklagat tingsrättens dom till Svea Hovrätt. Bolaget inväntar besked från hovrätten om huruvida prövningstillstånd ska beviljas.

För mer information kontakta:

VD - Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar