Månadsrapport juli 2016

Report this content

Jag vill först och främst meddela att våra månadsrapporter från och med nu kommer handla mer om rörelsen, våra inköp och marginaler än enbart omsättning. Fokus ligger på att köpa in ädla metaller från privatpersoner genom våra varumärken stureguld.se, smsguld.se och guldpengar.se. Där har vi bäst marginal och lönsamhet.
Tidigare har Bolaget haft mer inköp från företag, vilket visar den höga omsättningen föregående år. Det är dock något som den tidigare VD:n Johan Nilsson valde att avsluta på grund av för dåliga inköpsmarginaler. Inköp från företag är inget som utesluts i framtiden men fokus ligger på att fortsätta öka våra inköp från privatpersoner.

Jämfört med juli månad 2015 har vi ökat våra guldinköp från privatpersoner med 29 procent och ökat våra inköpsmarginaler med 11 procent. Det visar att vår marknadsföringsplan gett ett positivt resultat och det är något som jag arbetat hårt för sedan jag tillträdde som ny VD för Bolaget.

Under juli månad omsatte Bolaget 0,8 MSEK och det beror på att vi valt att behålla en större mängd av de metaller som vi köpt in. Bolaget har idag ett bra kassaflöde som håller oss mer likvida än tidigare och vilket resulterar i att vi inte behöver sälja lika ofta. Försäljning av investeringsmetaller är något som vi hoppas kunna få mer fart på under hösten. Vi har inte marknadsfört vår nya webbplattform sedan vi lanserade den i juli. Vi anser att det är mer fördelaktigt att marknadsföra oss mer under hösten för att få ut maximal exponering.

Som jag tidigare har meddelat ligger mitt fokus på att få GoldX International AB till ett vinstdrivande Bolag. Med bättre marginaler och ökade guldinköp ser vi att rörelsens resultat genererar pengar innan avskrivningar. Vi kommer att arbeta hårt för att fortsätta växa och ta ytterligare steg framåt för att ta större marknadsandelar.

För mer information kontakta:
VD- Christian Kronegård
Tel: 08-720  06 10
Email: Info@goldx.se


GoldX International AB
GoldX har som affärsidé att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken www.stureguld.se, www.smsguld.se, www.guldpengar.se.

Dokument & länkar