Månadsrapport juli 2018

Report this content

Stockholm 2018-08-23

Under juli uppgick omsättningen för koncernen till 1,5 MSEK (2 MSEK) med ett rörelseresultat EBITDA -0,3 MSEK (0,1 MSEK) och EBIT -0,4 MSEK (0 MSEK). Juli är historiskt sett en svag månad för metallindustrin då många av Bolagets leverantörer och kunder har semesterstängt vilket påverkar omsättningen och resultatet negativt.

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar