Månadsrapport maj 2017

Report this content

Stockholm 2017-06-12

Omsättningen under maj månad uppgick till 4,7 MSEK (1,7 MSEK).

GoldX tillträdde sitt nya förvärv Precisionsstål i Stockholm AB den 8 maj och har sedan tillträdet riktat mycket fokus och tid på att sätta sig in i verksamheten. Bolaget har idag ca 400 st kunder, främst i Sverige men också i Tyskland och i Frankrike som bolaget levererar precisionskapade samt special-värmebehandlade stålprodukter till. Vi ser stor potential i marknaden och vi kommer att satsa på att intensifiera marknadsarbetet under året.

Inget resultat för perioden presenteras på grund av förvärvet av Precisionsstål i Stockholm AB, resultat- och balansräkning håller fortfarande på att bearbetas. Vi kommer fortsättningsvis redovisa resultat i kommande månadsrapporter.

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@goldx.se

Denna information är sådan information som GoldX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2017.


GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.se, Smsguld.se, Fsguld.se, Guldpengar.se och sitt dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB.

Dokument & länkar