Månadsrapport maj 2018

Report this content

Stockholm 2018-07-16

Under maj månad uppgick omsättningen för koncernen till 3,8 MSEK (4,7 MSEK). Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -0,3 MSEK och EBIT -0,4 MSEK.


För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar