Månadsrapport november 2017

Report this content

Stockholm 2017-12-13

Koncernen omsatte under november månad 4,5 MSEK (1,5 MSEK) och redovisade ett rörelseresultat om 0 TSEK EBITDA och -112 TSEK EBIT.

Precisionsstål i Stockholm AB visade en ökad omsättning med 0,7 MSEK under november månad jämfört med samma period 2016, 2,2 MSEK (1,5 MSEK). Fortsatt fokus har varit att utveckla och intensifiera marknadsarbetet i form av bearbetning av befintliga- och nya kunder inom vårt segment. Bolaget har också genomfört ett par omstruktureringar i organisationen vilket kommer innebära kostnadsbesparingar i framtiden.

Bolagets andra dotterbolag StureG AB visade samma mängd guldinköp från privatpersoner som under perioden 2016.

//

För mer information kontakta:
VD- Christian Kronegård
Tel: 08-720 06 10
Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar