Månadsrapport oktober 2016

Stockholm 2016-11-10

Under oktober månad omsatte Bolaget 2,4 MSEK (1,2 MSEK). Fortsatt arbete har legat på att köpa in mer guld från privatpersoner genom våra inköpsportaler Stureguld.se, Smsguld.se och Guldpengar.se. Jämfört med föregående period 2015 köpte Bolaget in 49,2 procent mer guld. Det är otroligt roligt att vi fortsätter att öka våra guldinköp samtidigt som vi försöker vinstmaximera våra inköp i form av bättre marginaler. Fortsatt fokus under 2016 kommer att ligga på nuvarande affärsverksamhet och att köpa in mer guld från privatpersoner. I takt med ökade guldpriser hoppas vi på att öka försäljningen av investeringsmetaller genom våra försäljningsplattformar Goldx.se och Stureauktion.se.

Framåtblick

När jag tog över som VD för GoldX International AB i mars var mitt huvudsakliga mål att få GoldX till ett vinstdrivande Bolag. Vi ser idag att Bolaget genererar pengar innan avskrivningar och vi närmar oss sakta ett nollresultat efter avskrivningar, vilket jag ser som väldigt positivt. Vi har försiktigt börjat blicka mot framtiden och 2017 om hur vi kan ta GoldX till nästa nivå, om det är genom förvärv eller expansion av den befintliga verksamheten får framtiden utvisa.

På återhörande,

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@goldx.se


GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.se, Smsguld.se och Guldpengar.se.

Dokument & länkar