Månadsrapport oktober 2017

Stockholm 2017-11-15

Koncernen omsatte under oktober månad 4,8 MSEK (2,4 MSEK) och redovisade ett rörelseresultat om 378 TSEK EBITDA och 261 TSEK EBIT.

Fortsatt fokus har varit på Precisionsstål i Stockholm AB där vi fortsätter att öka omsättningen månad för månad jämfört med motsvarande perioder under 2016. Marknadsarbetet har fortlöpt under perioden i form av bearbetning av nya - och befintliga kunder inom vårt försäljningsområde. Vi ser stor potential inom vårt segment och arbetar hårt för att kunna skräddarsy lösningar efter våra kunders behov.

Guldinköpen ökade med ca 30 procent under oktober månad jämfört med motsvarande period 2016.  

//

För mer information kontakta:
VD- Christian Kronegård
Tel: 08-720 06 10
Email: Info@precisionsmetall.seDenna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017.


Precisionsmetall Group AB
Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG AB.

Dokument & länkar