Månadsrapport oktober 2018

Report this content

Stockholm 2018-11-20

Under oktober uppgick omsättningen för koncernen till 4,6 MSEK (4,8 MSEK) med ett rörelseresultat EBITDA 0,3 MSEK (0,4 MSEK) och EBIT 0,2 MSEK (0,3 MSEK).

Bolaget har överklagat Förvaltningsrättens dom gällande upptaxering och skattetillägg för delar av verksamhetsåret 2015 till Kammarrätten i Stockholm. Bolaget har av Skatteverket beviljats fortsatt anstånd till betalning både vad avser momsbeloppet och skattetillägget fram tills att Kammarrätten i Stockholm avgör målet. Som tidigare kommunicerats har Bolagsverket registrerat bolagets nyemission som genomfördes för att stärka upp bolagets finansiella ställning vid ett eventuellt negativt beslut från Kammarrätten i Stockholm.


För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.sePrecisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar