Månadsrapport Stureguld  Sverige AB

Report this content

Under april 2015 omsatte Stureguld 6,5 MSEK (1,3).

Målsättningen att omsätta mer än 40 MSEK till ett resultat på mer än 2,5 MSEK står kvar.

Marcus Wernersson

VD

08-720 06 10

kontakt@stureguld.se

www.stureguld.se

Taggar:

Dokument & länkar