Månadsrapport Stureguld  Sverige AB

Report this content

Under maj 2015 omsatte Stureguld 5,3 MSEK (3,2).

Målsättningen att omsätta mer än 40 MSEK till ett resultat på mer än 2,5 MSEK revideras till en målsättning att omsätta mer än 50 MSEK till ett resultat på mer än 2,5 MSEK.

Marcus Wernersson

VD

08-720 06 10

kontakt@stureguld.se

www.stureguld.se

Taggar:

Dokument & länkar