Månadsrapport Stureguld Sverige AB

Under Augusti 2015 omsatte Stureguld 4 MSEK (1,6).

Målsättningen att omsätta mer än 50 MSEK kvarstår. Ett resultat på 2,5msek revideras på grund av sommarens beslut att ta Stureguld in i en expansionsfas av verksamheten och bolaget vill växa organiskt och externt för att ta stora delar av marknadsandelarna inom vårt segment.

Till en början kommer det bidra till att våra kostnader kommer öka på kort sikt.

Johan Nilsson

VD

08-720 06 10

Kontakt@stureguld.se

www.stureguld.se

Dokument & länkar