Månadsrapport Stureguld Sverige AB

Under oktober 2015 omsatte Stureguld 1,2 MSEK (0,8).

Målsättningen att omsätta mer än 50 MSEK kvarstår.

Johan Nilsson

VD

08-720 06 10

Kontakt@stureguld.se

www.stureguld.se

Om oss

Precisionsmetalls affärsidé är att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller.

Dokument & länkar