Månadsrapport Stureguld Sverige AB

Report this content

Under oktober 2015 omsatte Stureguld 1,2 MSEK (0,8).

Målsättningen att omsätta mer än 50 MSEK kvarstår.

Johan Nilsson

VD

08-720 06 10

Kontakt@stureguld.se

www.stureguld.se

Dokument & länkar