Månadsrapport Stureguld Sverige Ab

Report this content

Under oktober 2015 omsatte Stureguld 2,5 MSEK (1,2) och hade kostnader om 2,3 MSEK, inklusive avskrivningar.

Uppköpet av SMS Guld och deras verksamhet är på plats och vi ser att vi tar marknadsandelar på guldköp. Vi har ökat våra volymer på inskick ifrån privatpersoner med 500% i november månad jämförelse med november 2014.

Målsättningen att omsätta 50 MSEK i år är redan nådd i november månad.

Johan Nilsson
VD
08-720 06 10
Kontakt@stureguld.se
www.stureguld.se

Dokument & länkar