Market Notice 125/19 - Last day of trading in Precisionsmetall Group AB’s share - correction

Last day of trading in the company’s share, PREMET, is May 24, 2019. 

Information about the share:
Shortname: PREMET
ISIN: SE0012257681
Orderbook-ID: 412S
CFI: ESVUFR
FISN: PRECISIONS/SH
Last day of trading: May 24, 2019 

Stockholm May 15, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Precisionsmetalls affärsidé är att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller.

Prenumerera

Dokument & länkar