Marknadsmeddelande 136/16 - Information om företrädesemission Gold X International AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (GOLDX) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 7 juni 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 8 juni 2016.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier för 0,20 sek per aktie. (2:7 á 0,2 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 13 juni 2016 till och med den 23 juni 2016. Teckningstiden är den 13 juni 2016 till och med den 28 juni 2016.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 13 juni april 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: GOLDX TR
ISIN-kod: SE0008434435
Orderboks-ID: 123297
Första handelsdag: Den 13 juni 2016
Sista handelsdag: Den 23 juni 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: GOLDX BTA 
ISIN-kod: SE0008434443
Orderboks-ID: 123298
Handelsperiod: 13 juni 2016 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 3 juni 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se